Agro Klaster Srbije
agroklastersrbije@gmail.com    Pon - Pet 8:00 - 16:00
logo-aks-1-300x176

Agro Klaster Srbije

Udruženje Agro klaster Srbije (AKS) su krajem 2017. zajednički osnovale tri institucije: Produktna berza Novi Sad, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd i Univerzitet Educons Sremska Kamenica. Agro klaster trenutno okuplja 12 članova, čija je zajednička misija stvaranje adekvatnog okruženja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, kroz prepoznavanje zajedničkih problema proizvođača, trgovaca i prerađivača na tržištu agrara i zastupanje zajedničkih interesa pred državnim institucijama. Udruženje svojim članicama pomaže u procesu konkurisanja za EU fondove, uz organizaciju programa za unapređenje znanja i veština domaćih kompanija iz oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane. Za manje od godinu dana, organizacija je uspostavila saradnju sa 15 drugih udruženja i fondova, kao i regionalnim razvojnim agencijama, i postigla uspeh u iniciranju i koordiniranju izmene propisa sa ciljem lakšeg prometa pšenice

10
Partnera
10
Prijatelja
10
Članova
organic-news-21
logo-aks-1-300x176

AGRO KLASTER SRBIJE

Ciljevi klastera

-Unapređenje međusobne saradnje

-Zastupanje zajedničkih interesa pred državnim institucijama

 
 

-Utvrđivanje zajedničkih problema proizvođača, trgovaca i prerađivača na tržištu agrara
-Edukacija na polju inovacija u poljoprivredi

 

-Zajednički rad na projektima uvođenja savremenih tehnologija u procesima proizvodnje i prometa poljoprivrednih proizvoda
 

-Uspostavljanje pravnog i institucijalnog okvira u cilju razvoja tržišta agrara
- Efikasnije povezivanje sa fondovima EU i pomoć u realizaciji projekata

logo-aks-1-300x176

Agro Klaster Srbije

Osnivanje i funkcionisanje klastera

o OSNIVAČIMA
„Produktna berza“ je osnovana 1958. godine, od strane Vlade republike Srbije. Kroz svoje dugo postojanje berza je radila na ekonomskim principima i imala za cilj unapređenje trgovanja robom, a pre svega poljoprivrednim proizvodima. Danas berza ima 150 članova, od poljoprivrednih gazdinstava, preko skladištara, trgovaca, do prerađivača i izvoznika. U svakodnevnoj komunikaciji sa njima berza je inicirala osnivanje „Agro klastera Srbije“ sa ciljem unapređenja poslovnog okruženja u oblasti agro-industrije u Republici Srbiji.

Institut za ekonomiku poljoprivrede osnovan je 1949. godine. Tokom svog postojanja, kao jedna od najstarijih i najuglednijih naučnoistraživačkih organizacija u sektoru poljoprivrede u zemlji, kontinuirano je pratio ekonomske probleme agrara, analizirajući ih i dajući predloge za uspešan razvoj ovog važnog sektora nacionalne ekonomije. U početku, najveći deo aktivnosti Instituta odnosio se na poslove realizovane za potrebe tadašnjeg Saveta za poljoprivredu, a potom se uspostavlja saradnja sa zadrugama i kombinatima i otpočinje intenzivan terenski i naučnoistraživački rad. Svoja iskustva i znanja stručnjaci sa Instituta će iskoristiti kako bi kroz Klaster pomogli privredi i drugim institucijama u iznalaženju kvalitetnih rešenja za agro sektor.

Univerzitet „Educons“ u Sremskoj Kamenici, osnovan 2008. godine. Mlad univerzitet koji svoj rad bazira na savremenim osnovama i edukaciji studenata u cilju zadovoljavanja potreba savremenog tržišta. Univerzitet „Educons“ u svom sastavu ima 11 fakulteta, a edukacija studenata u oblasti poljoprivrede, IT-a i projektnog menadžmenta su samo neki od segmenata koji će pomoći radu Klastera. Takođe će stručnost profesora sa ovog Univerziteta biti korišćena u cilju kvalitetne edukacije članova klastera.

O KLASTERU

Udruženje Agro klaster Srbije je osnovano od strane tri institucije: „Produktne berze” Novi Sad, „Instituta za ekonomiku poljoprivrede” Beograd i Univerziteta „Educons” Sremska Kamenica.

Sve tri institucije su kao osnivači klastera svoje kapacitete podredili stvaranju kvalitetne potpore za rad samog klastera. Kontakti i dogovori o saradnji su uspostavljeni sa predstavnicima: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, Privrednom komorom Srbije, Privrednom komorom Vojvodine, mnogobrojnim drugim specijalizovanim udruženjima iz oblasti poljoprivrede i pre svega privrednicima. Svi su izrazili pozitivan stav i spremnost na saradnju, sa konstatacijom da je Klaster ovakvog tipa krajnje neophodan.

1. Zadružni Savez Vojvodine
2. Centar Za Organsku Proizvodnju Selenča
3. Regionalna Razvojna Agencija Bačka
4. Garancijski Fond Apv
5. Privredna Komora Srbije
6. Privredna Komora Vojvodine
7. Regionalna Razvojna Agencija Srem
8. Poljoprivredni Klaster Krajina Banja Luka, Republika Srpska
9. Poljoklast Brod, Republika Srpska
10. Poljoprivredni Klaster Srp Sokolac Republika Srpska

1. Regionalna Razvojna Agencija Južni Banat Pančevo
2. Regionalna Razvojna Agencija Zlatibor
3. National Leader Network
4. Kompanija Put Jednog Projekta Novi Sad
5. Rrds
6. Naled Beograd

1. Hybrid Agro Dekarbonizacija-predrag Kuzmanović, Novi Sad
2. „tehom Team“ Doo Novi Sad
3. „mipeal“ Ooz Sivac
4. „živi 100“ Doo Kraljevci-ruma
5. „gvs Mont“ Doo, Dublje
6. „vitastil“ Doo Erdevik
7. „biosativa“ Doo, Novi Sad
8. „almamons“ Doo, Novi Sad
9. „energotours“ Doo, Novi Sad
10. „pokret Gorana Sremska Mitrovica“ S.r.p. Zasavica
11. „fruškogorska Mlekara“ Doo Novi Sad
12. „faculty Of Technical Sciences“ Novi Sad – Department Of Environmental Engineering And Occupational Safety And Health“

Preuzmite statut Agro klastera Srbije klikom na dugme ispod.

logo-aks-1-300x176

Agro klaster srbije

Osnivači Agro Klastera Srbije

logo-aks-1-300x176

Tim Agro klastera srbije

Kratki CV ključnih osoba

Tim AKS, odnosno profesionalno angažovanje će se povećavati shodno povećanju obima poslovnih aktivnosti.

logo-aks-1-300x176

Agro klaster srbije

Uspešno završeni projekti

Javno-prihvatni dijalog za razvoj

Projekat prekogranične saradnje sa Hrvatskom IPA CBC CRO-SRB

Misija AKS je unapredjenje poslovanja i konkurentnosti poljoprivrednog sektora Srbije.

×